Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Každý rok 14. února si celý svět připomíná svátek všech zamilovaných – svatého Valentýna. V myslích mnoha z nás je ukotven jako americký svátek, přičemž málokdo tuší, že jeho kořeny jsou evropské a sahají do daleké historie. V dnešní době má spíše komerční charakter, avšak v dobách minulých šlo o oslavu plodnosti a očisty.

Lupercalia

Oslava lásky má kořeny v Římě

Celosvětově populární svátek zamilovaných je do jisté míry zahalen tajemstvím. Nese v sobě kořeny křesťanské i starověké římské tradice. V dávných časech starověcí Římané totiž vždy v únoru oslavovali svátek zvaný Lupercalia, jenž byl oslavou lásky, plodnosti a rituální očisty.

Svátek Lupercalia byl věnovaný Faunovi, římskému bohu zemědělství a také římským zakladatelům Romulovi a Removi, o které v jeskyni pečovala vlčice neboli lupa. K svátku se váže pověst, která vypráví, že během oslav kněží, zvaní luperci, obětovali v posvátné jeskyni kozu za účelem plodnosti a psa pro očistu. Poté rozřezali kůže obětovaných zvířat na proužky, které namočili do obětní krve a vyšli s nimi do ulic. Tam jimi šlehali pole s obilím, aby byla úrodná a především ženy, aby jim zajistili plodnost.

Později toho dne mladé ženy vhazovaly svá jména do velké urny a mládenci k nádobě lásky postupně přistupovali, aby si každý vytáhnul jeden vhozený lísteček. Lístek, který si mladík vylosoval pak určil, která dívka se stane jeho milou.

Odkud pochází a kdo byl Valentýn?

Svatý Valentýn křtí sv. Lucillu

Svátek nese jméno po sv. Valentýnovi, avšak kdo byl onen Valentýn? Katolická církev uznává minimálně tři světce jménem Valentine či Valentinus, přičemž všichni byli umučeni.

Dle jedné legendy se tvrdí, že Valentýn byl kněz, který sloužil v Římě za císaře Claudia II., který v domnění, že svobodní muži jsou lepšími vojáky než ti, kteří mají ženy a rodiny, zakázal manželství. Valentýn, vědom si této nespravedlnosti, se vzepřel Claudiusovi a nadále uzavíral sňatky, ovšem tentokrát tajně. Když byly jeho činy odhaleny, nechal jej Claudius 14. února usmrtit.

Jiná pověst zase praví, že mohlo jít o muže, který pomáhal křesťanům uniknout z tvrdých římských vězení, kde byli biti a mučeni. Přičemž sám Valentýn před svou smrtí z vězení poslal dopis, který podepsal „Od Tvého Valentýna", výrazem, který se užívá dodnes. Adresátkou byla údajně dcera žalářníka, která Valentýna ve vězení navštívila.

Ačkoli se skutečnou pravdu o Valentýnovi pravděpodobně nikdy nedozvíme, příběhy o něm v sobě nesou hrdinské a romantické činy.

Co darovat své drahé polovičce k Valentýnu?

Pozlacená růže s diamantovým prachem

Nyní již víte, že únorová oslava lásky, zvaná Luprcalia, a nebo sv. Valentýn, je starobylým svátkem sahajícím hluboko do naší evropské historie. Je velebením lásky, jakožto jednoho z nejhodnotnějších citů v životě člověka.

Pokud si lámete hlavu, co dát své milované polovičce v tento den, máme u nás v Národní Pokladnici okouzlující tip. Své city můžete vyjádřit prostřednictví pravé čajové růže s diamantovým prachem. Tímto dárkem darujete symbol úcty a věčné věrnosti, a navíc jím bezpochyby oslníte.

Naše růže je pravou květinou zušlechtěnou ryzím zlatem 999/1000, jež je doplněna diamantovým prachem. Růži vám doručíme v elegantní dárkové kazetě.

Pro více informací o růži navštivte: Pozlacená růže s diamantovým prachem

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.