Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Mayové byla jedna z nejvýznamnějších kultury předoklumbovské doby. Nacházela na území Yucatánu, což je dnešní jižní Mexiko, část Guatemaly, Hondurasu, El Salvadoru a Belize a osídlena byla přibližně 2000 před Kristem.

Náboženství a rituály

Mayská civilizace

Významnou roli v životě Mayů hrálo náboženství a uctívání božstev. Svá božstva uctívali prostřednictvím obřadů a rituálů, pro něž kněží prostřednictvím náboženského kalendáře určili vhodné datum. Během rituálů musela být kněžími dodržována pravidla, která zahrnovala sexuální zdrženlivost, zákaz konzumace masa či chilli papriček.

Během obřadu docházelo i k přinášení obětin bohům. Nejčastěji se jednalo o potraviny, zvířata či různé cennosti. Výjimkou však nebyla ani lidská krev, jelikož Mayové, stejně jako Aztékové, věřili, že bohy nejlépe uspokojí krví. A tak neváhali na oltář obětin přinášet části svých těl či rovnou celé lidské bytosti. Tento zvyk přišel pravděpodobně až s příchodem Toltéků, kteří tento způsob uctívání praktikovali.

Jak již bylo zmíněno, pro Maye bylo velice důležité náboženství. Za stvořitele jejich světa byl považován bůh Itzamná. Ústředním bohem byl bůh deště – Chac, jelikož déšť byl pro Maye velice důležitý, neboť na něm záviselo zemědělství. Chac bývá zobrazován jako bytost s dlouhým nosem a dvěma zkroucenými tesáky, které mu vyčnívají z úst. V pozdějším období patřil k nejvíce uctívaným bůh Kukulkán, který měl podobu Opeřeného hada a dle legendy naučil Toltéky pěstovat kukuřici. Mayové věřili, že právě Kukulkán potřebuje ke své spokojenosti lidské oběti.

Mayské stavitelství

Mayové byli vynikající stavitelé. Jejich města se stavěla podle předem připraveného plánu a každá stavba měla dopředu připravené místo. Ve svých plánech vycházeli z astronomických a náboženských znalostí. Mayské město bylo rozděleno na severní a jižní stranu. Severní zóna symbolizovala nebeskou sféru, kde se stavěly chrámy a hrobky. Jih reprezentoval pozemskou sféru, kde se stavěly obytné domy a paláce.

K nejtypičtějším mayským stavbám bezesporu patří stupňovitá pyramida, přičemž počet stupňů má symbolický význam, odpovídá počtu nebeských sfér mexické mytologie. Stupně jsou propojeny schodišti, která pomyslně spojují svět lidí se světem bohů.

Mayské znalosti

Jedním z nejdůležitějších poznatků, který pravděpodobně převzali již od Olméků, bylo hieroglyfické písmo. Mayové jej v průběhu času dále rozpracovali a zdokonalili. Používali jej především k zaznamenávání astronomických poznatků a náboženských událostí a obřadů.

Hieroglyfy byly tesány na pamětní desky, zdi chrámu či obětní oltáře. Zapisovány byly hlavě válečné úspěchy a skutky bohů.

Dalším významným výtvorem, spojeným s Mayi, je kalendář. Mayové vymysleli dva typy kalendáře. První kalendář byl o 260 dnech a využíval se hlavně ke stanovení náboženských obřadů. Druhý kalendář měl již 365 dní a díky němu Mayové věděli, kdy mají zasít či sklidit úrodu.

Kromě znalostí hieroglyfického písma, vynalezení propracovaného kalendáře, vynikali Mayové i v oblasti astronomie. Své výpočty a znalosti zaznamenali do knihy, jež je známá jako Drážďanský kodex.

Dodnes budí úžas to, že již starověcí Mayové dokázali určit minulá i budoucí zatmění slunce, znali dráhy měsíce a ostatních planet.

Mince stejně věčná jako mayská civilizace

Mayská civilizace

Mayská civilizace nás udivuje a ovlivňuje i po 40 stoletích. Mnohé mayské znalosti jsou aktuální i dnes.

Národní Pokladnice vzdává hold této kultuře prostřednictvím mince vyražené do 3 uncí ryzího stříbra 999/1000, v oblíbené mincovní kvalitě Antique finish. Mince je navíc parciálně zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a na výjimečnosti ji přidává nízká limitace.

Pro více informací o minci navštivte: STŘÍBRNÁ MINCE MAYSKÁ CIVILIZACE

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.