Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Praha 2. listopadu 2016

Medaile pro Nobelovu cenu vyražená z certifikovaného zlataMedaile, která bude předána kolumbijskému prezidentovi Juanovi Manuelovi Santosovi, jenž letos získal Nobelovu cenu míru, bude vyražena z certifikovaného zlata. Toto zlato pochází ze dvou malých těžebních dolů v Kolumbii, které dodržují standardy Aliance pro zodpovědnou těžbu.

Nobelova cena míru je pro Kolumbii hned dvojitou výhrou. Nejenže bude tímto prestižním oceněním poctěn prezident Juan Manuel Santos, ale zlato, ze kterého bude medaile vyražena, pochází z produkce dvou malých těžebních společností, které jsou obě držiteli certifikace, udělené organizací Aliance pro zodpovědnou těžbu (ARM).

Tato skutečnost má velký symbolický význam nejen pro horníky, ale celou zemi. Totiž právě Kolumbie je charakteristická pochybnými praktikami v těžebním sektoru a jeho častým propojením s ilegálními ozbrojenými skupinami, které využívají těžební byznys k financování své existence a praní špinavých peněz.

V současné chvíli stojí Kolumbie na samém začátku procesu obnovy, který se konečně dostavil po letech politických konfliktů. Právě lokální řemeslná výroba a produkce z malých těžebních dolů bude hrát v tomto procesu rekonstrukce klíčovou roli. Všechny malé těžební společnosti, které jsou držiteli certifikace od ARM deklarují šetrnost k životnímu prostředí, důstojné zázemí a příznivé životní podmínky pro své horníky, ale i jejich rodiny a celé komunity. Takový přístup společně s oživováním lokální ekonomiky vede k inkluzi trvalého mírového procesu, který je nyní pro celou kolumbijskou společnost zásadní.

Horníci, kteří tento rok zlato pro výrobu medaile Nobelovy ceny míru poskytnou, se tak stávají vzorem pro další drobné doly v Kolumbii a po celém světě. Nejde totiž jen o formalizaci celého procesu těžby, ale především o dodržování přísných pravidel, které certifikace vyžaduje. Mezi ně patří již zmíněná ochrana životního prostředí, bezpečné a vyhovující pracovní a sociální podmínky, ale také férové výkupní ceny a možnost sledovat životní cyklus zlata od jeho vytěžení až po finální produkt.

Část zlata pro výrobu medaile poskytne malá těžební společnost Coodmila, která se nachází v oblasti Nariño, což je právě ta část země, kde probíhalo mnoho ozbrojených konfliktů. Tato historická chvíle je proto velice symbolická také pro tamní komunitu a horníky, kteří byly násilnou minulostí tohoto regionu přímo ovlivněni.

„Jsme nesmírně poctěni, že letošní medaile Nobelovy ceny bude vyražena právě z našeho certifikovaného zlata. Tento fakt vnímáme jako uznání za tvrdou, ale slušnou práci, kterou děláme tradičními metodami, abychom zajistili obživu našim rodinám a rozvoj našich malých komunit. Každý den riskujeme své životy v hlubinách pod horami a navíc je pro nás výzvou žít v zemi konfliktů - my horníci toužíme po životě v míru.“ - Harbi Guerrero, řemeslný horník a člen družstva Coodmilla.

Další část zlata pro medaili poskytne družstvo Cooperativa Agrominera de Íquira, které se nachází v regionu Huila. Tato společnost je ukázkovým příkladem odpovědného hornictví v Kolumbii. Minulý rok bylo jejich certifikované zlato použito pro výrobu Zlatých palem, udělovaných na filmovém festivalu v Cannes a pro medaili Nobelovy ceny míru za rok 2015.

ARM poskytuje malým dolům, jako jsou tyto, a dalším těžebním organizacím v Latinské Americe a Africe odborná školení, které jim mají pomoci certifikaci získat. Certifikace těmto dolům otevírá přístup na mezinárodní trh se zlatem prostřednictvím dodavatelských řetězců, které od nich vykupují zlato za garantovanou slušnou cenu včetně prémie za certifikaci, která může být následně investována do zlepšení provozu či komunitních projektů malých těžebních společností.

Certifikované společnosti jako je Coodmila a Cooperativa Agrominera de Íquira jasně dokazují, že i řemeslná těžba v malém měřítku může být realizována v sociálně odpovědném prostředí s ohledem na životní prostředí. Že je schopna svým pracovníkům a jejich rodinám nabídnout příznivé pracovní podmínky a podílet se tak na růstu kvality života v Kolumbii.

Ražbu medaile Nobelovy ceny míru z certifikovaného zlata iniciovala Norská mincovna – kde je medaile pro toto prestižní ocenění ražena již od roku 1901 a ARM s cílem zvýšit povědomí o výzvách směřovaným malým těžebním společnostem a o tom jak certifikace zlata může pozitivně přispět k udržitelnému rozvoji.

O Alianci pro zodpovědnou těžbu (ARM)

Snahou Organizace ARM (Aliance pro zodpovědnou těžbu), založenou v roce 2004 je postupná transformace drobných těžebních společností v sociálně a environmentálně zodpovědné subjekty. Účelem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života horníků, jejich rodin a celých komunit. ARM také zavedla tzv. normu férově vytěženého zlata, díky které mají malé certifikované těžební společnosti přístup k dodavatelům. Dnes, díky podpoře společnostem jako IDB-MIF, výrobci šperků a hodinek Chopard a mnoha dalším – jedenáct těžebních organizací ze čtyř zemí světa certifikaci získali. Navíc více než 120 firem z 21 zemí dnes s ARM spolupracuje a díky certifikovanému zlatu získaly jejich produkty další přidanou hodnotu.

O Nobelově ceně Míru

Nobelova cena míru byla založena švédským vynálezcem a průmyslníkem Alfredem Nobelem, kterého zajímala věda, literatura a sociální otázky včetně těch, které se dotýkali mezinárodního mírového procesu. Medaile Nobelovy ceny míru je již od svého vzniku v roce 1901 ražena Norskou mincovnou, dříve vlastněnou státem, dnes významným distributorem mincí a medailí- společností Samlerhuset, kterou v České republice reprezentuje společnost Národní Pokladnice.
 

Více informací o společnosti Samlerhuset naleznete zde:
www.samlerhuset.com/nobel-peace-prize-made-out-of-fairmined-gold nebo
www.narodnipokladnice.cz

Více informací o ARM:
www.responsiblemines.org

Více informací o certifikovaném zlatě:
www.fairmined.org


Kontakt pro média - Product Manager společnosti Národní Pokladnice
Mgr. Kateřina Škabradová
+420 607 035 728
katerina.skabradova@samlerhuset.cz

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.