Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Za necelý týden oslavíme Den české státnosti a také svátek sv. Václava, patrona Čech a Moravy. O měsíc později nás čeká už 103. výročí od vzniku samostatného Československa. Při těchto příležitostech pro Vás Národní Pokladnice připravila novou vlasteneckou ražbu „Pravda vítězí“ ze série pamětních medailí, které si může dovolit každý.

Pamětní ražba je kompozicí národních symbolů, které nás Čechy doprovází na cestě dějinami dlouhá staletí. Ve středu aversní části je znázorněn sv. Václav s lipovou ratolestí a datum připomínající vznik samostatného Československa. Okruží lemuje vlastenecké heslo „Pravda vítězí“.

Středu reversní strany vévodí majestátní dvouocasý lev a o do okruží je vyražen název první republiky.

Svatého Václava Češi uctívají přes 1000 let!

Sv. Václav se narodil okolo roku 907 knížeti Vratislavovi a jeho manželce Drahomíře. Nedlouho před tím, než se Václav narodil, odepřeli čeští vládci poslušnost Velké Moravě a uznali závislost Čech na Východofranské říši, v jejímž čele tehdy stálo Sasko a Bavorsko. Počátkem 10. století se začali Sasové rozpínat a pod svou nadvládu získali Lužické Srby a později i Bavorsko. V čele stanul saský vévoda Jindřich I. Ptáčník. V roce 929 pronikla saská a bavorská vojska až k Praze. Kníže Václav se ihned podrobil a s vévodou podepsal mírovou smlouvu, která zajistila zemi klid. Václavova umírněná politika se nelíbila jeho bratrovi Boleslavovi. Legendy tvrdí, že pozval bratra pod přátelskou záminkou do Boleslavi, kde ho jeho zbrojnoši 28. září (pravděpodobně) roku 935 brutálně zavraždili.

Václavův život je zahalen hned do několika legend. Říká se, že lidé vídávali na jeho čele zářit kříž a nad jeho rameny se měli zjevovat andělé. Náboženská zjevení mu údajně pomohla vyhrát nejednu bitvu bez boje. Lid ovšem vzhlížel k panovníkovi už za jeho života. Kníže vedl zbožný a mravný život. Za svého působení se snažil šířit křesťanství a nechal postavit nejednu křesťanskou stavbu. Kromě upevňování víry se také obětavě staral o chudé a nemocné. O životě knížete dnes existuje bohužel jen malé množství důvěryhodných historických pramenů. Lidová slovesnost je však mocná a oslava Václava nakonec vyústila ve svatováclavský kult, který vydržel od poloviny 11. století do dnešních dnů!

Lípa – matka českého národa

Medailér ztvárnil patrona českých zemí s lipovou ratolestí, jež třímá v blízkosti srdce. Tento výjev má demonstrovat Václavův blízký vztah k vlastnímu národu, jenž reprezentuje právě lípa. Lípa se stala národním stromem pro svou majestátnost, sílu, rozmanitost, konejšivý stín, který „svým dětem“ poskytuje v parných dnech a také pro silné kořeny, které jsou otisknuty do duše každého z nás.

Pravda vítězí v husitských válkách i v boji proti totalitě

Heslo „Pravda vítězí“ formálně zdobí náš Velký znak od roku 1920. Moudré motto lze však v naší historii vystopovat o početná staletí zpět. Jedná se apokryf, který se vůbec poprvé objevil v bibli. Heslo si později osvojil Jan Hus, který (boží) pravdu vnímal jako ústřední motiv celé husitské revoluce. Morální rozměr dodal heslu Tomáš Garrigue Masaryk. O emoční náboj bylo heslo rozšířeno za úřadu polistopadového prezidenta Václava Havla, když říkával, že „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Co značí dva ocasy českého lva?

Heraldická figura lva, neopomenutelná součást malého i velkého státního znaku, se objevuje na erbech českých panovníků už od 13. století. Lev symbolizuje sílu, odvahu a hrdost. O tom, proč má lev dva ocasy se diskutuje dodnes. Jeden výklad tvrdí, že dva ocasy reprezentují Čechy a Moravu, spojené území, kterému tehdy Přemyslovci vládli.

Podle pravidel heraldiky, značí dva lví ocasy samce. V heraldice totiž obecně platí, že pokud je některý nepárový orgán vyobrazen zdvojeně, ukazuje tak na jeho mužské pohlaví.

Objednejte si ražbu „Pravda vítězí“ pohodlně online jen za 89 Kč!

Jeden exemplář ražby „Pravda vítězí“ s bohatou vlasteneckou symbolikou si může objednat každý za příznivou cenu 89 Kč. Pamětní medaile o průměru 30 mm a o hmotnosti 11,9 g je ražena z mědiniklu v běžné ražební kvalitě. Poštovné a balné je zdarma. Jedná se o samostatný produkt. Na objednávku nejsou vázány žádné další odběry ani platby. Společně s ražbou obdržíte hodnotné dárky v podobě Certifikátu autentičnosti, odznaku ve tvaru českého lva a stylového dárkového numismatického zakladače, který si můžete (ale nemusíte!) doplnit dalšími pamětními ražbami.

Pamětní ražbu „Pravda vítězí“ si můžete objednat prostřednictvím online objednávkového formuláře na www.1918-csr.cz.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.