Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Ředitel Národní Pokladnice

Vážení zákazníci,

s radostí bych s vámi oslavil významný milník, 15. výročí založení Národní Pokladnice, kterého jsme tento rok dosáhli. Toto výročí nám poskytuje příležitost nahlédnout do minulosti, zavzpomínat na významné úspěchy, kterých doposud naše společnost dosáhla a připomenout si nezdary, ze kterých se poučila.

Náš příběh se začal psát v roce 2009 a během let se přetavil do dnešní podoby – prosperující firmy, která čelila mnoha výzvám, ustála změny a slavila triumfy. Avšak historie Národní Pokladnice není jen o číslech. Tvoří ji především zaměstnanci, kteří velkou měrou přispěli a stále přispívají k jejímu rozkvětu a věrní zákazníci, kteří soustavně oceňují spolehlivost, prvotřídní kvalitu a rozmanitost našich numismatických produktů.

Hodnoty jako důvěra, vzájemná spolupráce a nadšení se staly základním pilířem růstu Národní Pokladnice. Za firemními úspěchy stojí i smysl pro fair play a prozákaznicky orientovaný přístup, který je naší silnou devizou.

Jako ředitel Národní Pokladnice jsem se během let naučil naslouchat nejen našim zaměstnancům, ale i zákazníkům. Bez nich by se firma nerozvíjela a neposouvala dál. Jsem vděčný za veškerou podporu a důvěru, které jsou pro nás neocenitelné. Veřte, že vaše přízeň nás motivuje být stále lepší a dosahovat stále vyšších cílů!

Touto cestou bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří jsou součástí této fascinující patnáctileté cesty, protkané historií a numismatikou.

Na závěr symbolicky pozvedám slavnostní sklenku a přeji Národní Pokladnici do budoucích let mnoho úspěchů při dosahování svých cílů a spoustu spokojených zákazníků!

S úctou
Podpis

Stanislav Máša
ředitel Národní Pokladnice

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.