Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Letos si připomínáme 1 150. výročí od schválení staroslověnštiny papežem Hadriánem II. Tento jazyk se může pyšnit nejstaršími písemnými památkami ze všech slovanských jazyků. Doklady o jeho existenci sahají až do 9. století.

Staroslověnština byla prohlášena oficiálním jazykem díky věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi. Bratři ze Soluně byli pověřeni knížetem Rastislavem šířením křesťanství na Velké Moravě. Pro tento náročný úkol potřebovali nový funkční nástroj – jazyk, kterému budou lidé rozumět.

V roce  867 se oba bratři vydali na cestu do Říma s pověřením následujících úkolů: potvrzení staroslovanské řeči v liturgii římskokatolického obřadu, vysvěcení učedníků na kněze a zřízení samostatné církevní hierarchie pro Velkou Moravu, která by byla závislá přímo na papeži.

O rok později  je papež Hadrián II. přijal a jejich požadavkům beze zbytku vyhověl.

Po pádu Velkomoravské říše nahradila na moravském území staroslověnštinu latina, která se stala novým liturgickým jazykem. Díky žákům soluňských bratrů se však staroslověnština udržela na Balkáně. Později se rozšířila také do Bulharska, Rumunska a Kyjevské Rusi. V těchto oblastech si nový jazyk získal nejen funkci liturgickou ale i úřední. Tamní obyvatelé staroslověnštinu sice nepoužívali pro běžné dorozumívání, ale jazyk perfektně doplnil funkci jazyka spisovného, který do té doby na mnoha místech chyběl.

Od 14. století jsou Cyril a Metoděj uctívaní jako patroni Velké Moravy. V 19. století byli oba bratři vyhlášeni patrony všech slovanských národů. Papež Jan Pavel II. je vyhlásil za spolu patrony Evropy.

Cyril a Metoděj se zasloužili nejen o přínos v oblasti křesťanství, ale též v oblasti vzdělanosti a kultury, kterou díky staroslověnštině zpřístupnili širší společnosti.

Nová stříbrná medaile z 5 uncí ryzího stříbra v naší nabídce!

Novou 5 uncovou medaili z naší  exkluzivní nabídky zdobí podobizny obou soluňských bratrů. Na reversu je vyobrazen Kristus na kříži, nad nímž jsou znázorněny český lev a moravská a slezská orlice a okolo znaky hlaholice. Vše je doplněno o letopočty 868–2018.

Medaile byla vyražena z ryzího stříbra v nejvyšší mincovní kvalitě. Díky 6,5 cm průměru a vysokému reliéfu vynikají i ty nejdrobnější detaily obou motivů. Autorem medaile je známý český sochař a medailér Vladimír Oppl, který je nositelem četných ocenění. Mezi jeho nejznámější díla patří například návrh motivu pro současnou českou dvacetikorunu.

Přejete-li si získat další informace k nové, přísně limitované emisi, neváhejte navštívit tuto stránku.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.