Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Italského génia není třeba obšírně představovat. Nemusíme být zrovna kunsthistorici, abychom poznali jeho nezaměnitelný malířský styl, oživující postavy na jeho autorských plátnech. Leonardovi však slávu nezajistila jen Mona Lisa, ale též jeho neutuchající zvědavost, šarm, styl a nadšení ze všeho, co ho obklopovalo.

Inteligentní lidé nemusí být divní

Mladý Leonardo byl ve své době prý neobyčejně pohledný muž. Vysoký a statný se souměrnými rysy. Byl pravým opakem geniálních podivínů, stranících se lidské společnosti. Nadaný umělec naopak kolektiv vyhledával, bavil zajímavými poznatky a okouzloval svou nonšalancí. Nosil výrazné barvy fialových a růžových odstínů a proslýchá se, že ho více těšila přítomnost mužů než žen.

Všestranný génius s láskou k létání

Da Vinciho hnala kupředu neutichající touha za poznáním. Chtěl chápat smysl všeho živého i neživého. Jeho genialita byla nepolapitelná a bezhraniční. Zajímal se o umění, vesmír, matematiku, fyziku, anatomii, biologii, hudbu, architekturu a mnoho dalších vědních oborů. Dodnes se v knihovnách po celém světě nachází přes 7000 stránek jeho autorských rukopisů. Své zvídavé myšlenkové pochody si neustále poznamenával do všudypřítomných zápisníku a jeho seznamy s tím, co je třeba prozkoumat, nebraly konce.

Pro své mecenáše navrhoval hračky, hudební nástroje, létající a válečné stroje. Mezi jeho vynálezy patřila například helikoptéra poháněná lidskou silou, lodní šroub, potápěčský skafandr, kluzák, ale i stroj na ražbu mincí!

Umělec pitvající lidská těla

Jednou z jeho největších vášní byla anatomie. Jako uznávaný umělec měl přístup do nemocnic ve Florencii, později Miláně a Římě. Tam mu bylo dovoleno pitvat lidská těla. Právě vhled do lidských útrob ho nesmírně obohatil a díky poznání lidských orgánů, svalstva a komplexního fungování organismu, dokázal postavám ve svých dílech vetknout naprostou autenticitu. Jeho úspěchy v lékařské vědě byly fenomenální. Da Vinci si například připsal prvenství, když popsal aterosklerózu jako časovou funkci. „Cévní soustava u lidí funguje jako u pomerančů. Čím jsou starší, tím je slupka tužší a dužina vyschlejší,“ zapsal si. Leonardova zjištění z lidských i zvířecích pitev bohužel zůstala jen ve formě osobních poznámek. Odborníci se domnívají, že kdyby je Da Vinci vydal, vznikla by pravděpodobně nejucelenější učebnice anatomie v celém renesančním světě. O Leonardově erudovanosti v oboru vypovídá i fakt, že po jeho anatomických zápiscích je stále velká sháňka.

Vitruviánský muž – vrcholné dílo, zrcadlící strukturu života!

Dílo Leonarda Da Vinci je neuvěřitelně obsáhlé, ale i přesto lze vybrat jedno, které prostupuje všemi disciplínami, které geniálního Itala fascinovaly. Jedná se o kresbu Vitruviánského muže! Perokresba vyobrazuje mužskou postavu, zajatou ve čtverci a kruhu. Přímo pod postavou je vodorovné měřítko s rozdělením strany čtverce na čtyři lokty. Dva krajní díly jsou rozděleny na šest dlaní a dále na čtyři prsty, aby si divák mohl proporce sám ověřit. Dílo je výsledkem honby za ideálem božské krásy. Leonardo ji našel ve zlatém řezu. Ten lze na lidském těle pozorovat tehdy, jestliže se výška postavy (od temene hlavy) dělí vzdáleností pupku od země. U zdravého a dobře stavěného jedince vychází číslo 1, 618.

Název svého díla odvodil Leonardo ze jména slavného římského architekta Vitruvia. Právě tento architekt totiž v 1. stol. př. n. l. prohlásil, že všechny ideální míry a poměry pro stavby i umělecká díla lze odvodit z poměrů lidského těla. Leonardova kresba padla ve své době na úrodnou půdu. Nikdy více nebyla lidská dokonalost obdivována hlasitěji než v období renesance. A člověk, který je středem světa a vrcholem vší dokonalosti absolutně souzněl s tehdejší filosofií.

O tom, že je Vitruviánský muž jedno z nejgeniálnějších děl, svědčí také cena, za kterou byl Leicesterský kodex, kteréhož je kresba součástí, v roce 1994 vydražen. Miliardář Bill Gates 72 stránkový zápisník pořídil v přepočtu za cca 600 miliónů korun a následně jej věnoval muzeu v americkém Seattlu. V současné chvíli se jedná o nejdražší prodanou knihu na světě!

Zlatý řez, pravidlo, platící v algebře i Bachově sonátě!

A k čemu, že vlastně ten zlatý řez přesně slouží? Poměr 1,618 se promítá do všeho, co vytvořila příroda nebo do oborů, které z její podstaty vychází, tj. prakticky do všeho! Můžeme zmínit například geometrii, algebru, biologii, ale třeba také film, hudbu nebo fotografii.

Nejvýstižnější definice zlatého řezu říká, že menší část je k větší části v takovém poměru, v jakém je větší část k celku. Zaokrouhleně v procentech jej lze vyjádřit jako poměr 62% k 38%. Tento vztah platí pro tvary prostoru i času.

Pro konkrétnější představu můžeme využít pár ukázek z reálného světa. Zlatý řez najdeme například v poměru ocasu a těla ještěrky, tvaru vejce, vzdálenosti mezi listy stromů na větvích nebo rostlinách. Zlatý řez se nachází dokonce ve filmu nebo hudbě. Jeden sovětský muzikolog si všiml pozoruhodné přesnosti poměru zlatého řezu mezi hlavní melodií a doprovodem v dílech Johanna Sebastiana Bacha, což odpovídá pronikavému, jasnému a technicky promyšlenému stylu mistra.

Filmový režisér Sergej Ejzenštejn vědomě vystavěl scénář svého filmu Křižník Potěmkin dle pravidel zlatého řezu a rozdělil děj na pět částí. V prvních třech se děj odehrává na lodi, zbývající dvě pak v Oděse. A právě přechod ke scénám ve městě je oním zlatým středem filmu.

Zlatý řez má svou nezastupitelnou funkci také v umění. Toto pravidlo téměř stoprocentně zajistí líbivost a přehlednost díla a podpoří tak jeho správné pochopení.

Zlatý řez je zkrátka jakési přirozené pravidlo, které dává světu kolem nás řád a současně dokonale vystihuje jeho strukturu.

Nádherná mince s dílem, které nikdy nepřestane fascinovat

Stříbrná mince Vitruvian

A protože si právě tento rok připomínáme 500. výročí od smrti Leonarda Da Vinci, připravili jsme pro Vás krásnou pamětní emisi, oslavující Vitruviánského muže!

Stříbrná mince dokonale reflektuje genialitu Da Vinciho kresby! Mince, ražená z 5 uncí ryzího stříbra zaujme tvarem, který odpovídá čtverci i kružnici, ve kterých je zachycen Leonardův Vitruviánský muž. Postava je na stříbrné minci dobře zřetelná díky parciálnímu glazování. Celosvětová limitace čítá pouhých 500 exemplářů!

Dobrá zpráva je, že numismat je dostupný i v našem eshopu.


Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.