Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

28. září žel bohu letos vychází na sobotu, ale oslavy budou jistě velké, tak jako každý rok! Den, kdy si Češi připomínají Den české státnosti, současně patří i svatému Václavovi. Na mnoha místech v České republice se na počest českého patrona konají poutě, bohoslužby a další slavnosti.

Sourozenecká láska není samozřejmostí

Kníže Václav I. se narodil okolo roku 907 knížeti Vratislavovi a jeho manželce Drahomíře. Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Vladimírův otec zemřel, když bylo mladému knížeti teprve 13 let, proto se na několik let ujala vlády jeho matka Drahomíra. Nedlouho před tím, než se Václav narodil, odepřeli čeští vládci poslušnost Velké Moravě a uznali závislost Čech na Východofranské říši, v jejímž čele tehdy stálo Sasko a Bavorsko. Počátkem 10. století se začali Sasové rozpínat a pod svou nadvládu získali Lužické Srby a později i Bavorsko. V čele stanul saský vévoda Jindřich I. Ptáčník. V roce 929 pronikla saská a bavorská vojska až k Praze. Kníže Václav se ihned podrobil a s vévodou podepsal mírovou smlouvu, která zajistila zemi klid. Václavova umírněná politika se nelíbila jeho bratrovi Boleslavovi. Legendy tvrdí, že pozval bratra pod přátelskou záminkou do Boleslavi, kde ho jeho zbrojnoši 28. září (pravděpodobně) roku 935 brutálně zavraždili.

Legendy o andělech a ukázkový život

Václavovu pověst obléhá mnoho legend. Lidé prý na jeho čele vídávali kříž a nad jeho rameny anděly. Takovou vidinu měl prý i Radoslav, vládce Kouřimi, který se chtěl Václavovi postavit. Když však zbožný úkaz spatřil, údajně se bez bitvy raději vzdal. Po smrti Václava se říkávalo, že pomůže všem dobrým křesťanům, kteří se k němu budou modlit.

Lidé měli ovšem knížete rádi i bez božských zjevení. Václav vedl mravný a zbožný život. Za své vlády se snažil šířit křesťanskou víru po celé zemi. Nechal postavit mnoho křesťanských staveb, včetně tehdy malého kostela sv. Víta na Pražském hradě. Kromě silné víry byl vládce oslavován také pro svou spravedlivost, péči o chudinu, sirotky a pocestné. Obdivoval a staral se o svou matku a nesnesl křivdu. Václav byl prý mimořádně statečný muž a jeho jezdecký um byl pověstný! O životě knížete dnes existuje bohužel jen malé množství důvěryhodných historických pramenů. Lidová slovesnost je však mocná a oslava Václava nakonec vyústila ve svatováclavský kult, který vydržel od poloviny 11. století do dnešních dnů!

Denáry

O oblíbenosti knížete Václava svědčí taká celá řada numismatů, která jeho kult oslavuje. Václavovo jméno, jako jméno patrona bylo poprvé vyraženo na denárech okolo roku 1000. Jezdecké ztvárnění sv. Václava se poprvé objevilo za panování Vladislava II. (1140 -1172). Stylizované poprsí světce je poprvé vyobrazeno na denárech knížete Oldřicha (1012- 1134). Později se sv. Václav objevuje na většině denárových ražeb až do jejich zániku.

Grošové období

Sv. Václav byl velkým oblíbencem Karla IV.. Právě náš nejčinnější panovník je jeden z dominantních šiřitelů tzv. svatováclavského kultu. Kromě toho, že o patronovi českých zemí vydal římský císař obšírnou publikaci, nechal jeho podobiznu razit také na parvy, drobné stříbrné mince, stejně tak, jako to dělal jeho otec Jan Lucemburský. Karlův syn Václav IV. sice portrét sv. Václava na parvech vyměnil za obraz korunované hlavy krále, avšak vyobrazení českého patrona ozdobilo dukátové ražby.

Medaile

Poprsí sv. Václava nese jedna z nejstarších českých medailových ražeb – stříbrný pamětní peníz z jedné unce stříbra. Medaile byla vyražena za vlády Vladislava II. Jagellonského (1471 – 1516).

Habsburské ražby

Za vlády Habsburků se zemský patron objevuje poměrně často. Od poloviny 16. do poloviny 17. bylo tematiku možné vídat na dukátových ražbách nejprve Ferdinanda I. a později Matyáše II.

Moderní ražby

V poslední době se zdvihá neobyčejný zájem o tzv. svatováclavské dukáty! Jedná se o československé investiční mince, které byly raženy v letech 1923 až 1939 a v roce 1951. Před dvěma lety se vydražil svatováclavský desetidukát za téměř 18 miliónů korun a stal se tak nejdražší českou prodanou mincí vůbec!

Sv. Václava můžeme vídat i na současném oběživu. Jeho jezdecké ztvárnění autorsky zpracoval na oblíbené dvacetikoruně Vladimír Oppl, jeden z nejvýznamnějších současných medailérů. Oppl vytvořil motivy také nových pamětních dvacetikorun, které poprvé představila ČNB při 100. výročí vzniku Československa.

Svatý Václav je vyobrazen také na zlaté ražbě, kterou najdete v naší nabídce. Pamětní numismat je součástí kolekce Zlaté osobnosti českého národa. Kolekce je sběratelsky velmi vyhledávaná nejen díky drahému kovu, ale též tematice a kvalitě Proof, tedy nejvyšší kvalitě ražby.

Více informací o zlaté sbírce, naleznete zde!

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.