Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Mince a medaile jsou vydávány na celém světě již po mnohá staletí. Funkce numismatů však zdaleka nespočívá jen v praktickém užitku. Snad ještě podstatnějším úkolem numismatiky je uchovat historické poselství a kulturní hodnoty našich předků pro další generace. Právě numismatika nám umožňuje odhalit mnoho skrytých skutečností. Díky mincím a medailím jsme schopni analyzovat tehdejší vyspělost technologií, ekonomickou situaci národů, politické zřízení a mnoho dalších historických faktů. Prostřednictvím numismatických motivů lze objevovat i mnohem subjektivnější skutečnosti, jako je tehdejší nálada ve společnosti, módní trendy či společenská hierarchie. Numismaty nám pomáhají odhadnout, jaké osobnosti, události a místa byly pro naše předky podstatné, když už si dali takovou námahu s jejich vyobrazením na mincích či medailích.

Před několika málo lety jsme si připomněli největší milník naší novodobé historie. V roce 1918 se začal psát samostatný příběh československého národa. Při příležitosti 100. výročí jsme tehdy vydali stříbrnou kolekci pamětních ražeb. Pamětní medaile reflektovaly nejvýznamnější kapitoly za uplynulých 100 let.

Mincovní motivy pro stříbrnou sadu si mezi sebou rozdělili rovnou 3 autoři – český sochař a medailér Vladimír Oppl, mladý, avšak světově vytěžovaný slovenský umělec Miroslav Hric a Irena Hradecká, jablonecká rodačka z rodiny, kde má medailérské řemeslo hluboce zakořeněnou tradici.

O stříbrnou kolekci projevili sběratelé mimořádný zájem, a proto jsme se rozhodli zpracovat stejné téma z ryzího zlata!

Vznik Československa - pamětní medaile z ryzího zlata

Kolekce s příznačným názvem Historie Československa v ryzím zlatě združuje pamětní ražby ze zlata 999/1000 o průměru 18 mm a hmotnosti 1,2 g. Stejně tak jako se nám 28. října 1918 otevřely dveře k demokracii, otevře tuto výjimečnou sadu motiv se vzpomínkou na onen památný den.

Další motivy se dotýkají historických zvratů, které nevratně formovaly a dále formují naší národní identitu. S dalšími motivy zavzpomínáme například na T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a jejich vliv na formování Československa, na Aloise Rašína a jeho odvážný plán vedoucí k ustanovení české korunové měny, ale i na Sametovou revoluci nebo na obětavé letce RAF.

Rozhodnete-li se zlatou sbírku objednat, během sbírání obdržíte zdarma elegantní dřevěný box, numismatickou lupu, věrné reprodukce historických map Československa, Rakousko-Uherska a další zajímavé příslušenství. Součástí zlaté kolekce jsou také Certifikáty autentičnosti a průvodní dopisy. Fakta a vzpomínky na historické události pro tyto materiály, čerpáme mimo jiné ze zdrojů neziskové organizace Post Bellum (projekt Paměť národa). Snahou projektu je vyhledávání pamětníků klíčových momentů 20. století, zachycování jejich autentických vzpomínek a následné zpřístupnění výpovědí široké veřejnosti.

Stejně tak jako Post Bellum díky audiovizuálním nosičům zachycuje příběhy známých i neznámých hrdinů, chceme i my prostřednictvím pamětních medailí vyprávět příběh naší nedávné historie.

Historii Československa z ryzího zlata si můžete objednat zde.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.