Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Příroda se promítá do umění, jež vytvořil člověk, již od pradávna. Umění není v podstatě nic jiného než jistá absorpce a interpretace podstaty prostředí, jež nás obklopuje. Ražba mincí s organickými motivy, zejména pak těmi zvířecími, dosáhla vrcholu v období urbanizace. Asi nejkomplexnější demonstraci toho, jak se zvířata usazovala v mincovnictví, nalezneme ve starém Římě.

Oblíbenými motivy mezi starými Římany byly například prase, delfín, orel nebo kůň. Starověké civilizace užívaly zvířecí motivy, aby vyjádřily obdiv k jejich vlastnostem, ale také jejich využitelnost pro svou obživu.

Například kůň býval pro Římany ztělesněním síly, oddanosti, krásy, inteligence a rychlosti. Toto ušlechtilé zvíře bylo též nepostradatelným partnerem při bojích nebo kolonizaci.

Často vyobrazované prase nebylo překvapivě zvířetem užitkovým, ale nepostradatelným bojovníkem v punských válkách. Jeho úkolem bylo děsit slony, na kterých do války přitáhli nepřátelé.

Římské mincovnictví nepatřilo jen zvířatům suchozemským, ale i těm vodním. Populárním motivem byl například delfín. Tento přátelský savec se objevoval na platidlech, které se razily za vlády císaře Augusta, Caliguly nebo Vespasiana.

5 uncí ryzího stříbra uctívá obávaného afrického buvola

Africký buvol -  nejobávanější představitel Velké pětky na 5uncové stříbrné minci

Zvířecí motivy neztratily oblibu ani v současné numismatice. Dnes si představíme velkorysou pamětní minci s vyobrazením buvola afrického. Ražba je kromě zvířecího motivu ojedinělá díky vysokému reliéfu a také množství stříbra, ze kterého je vyražena. Na ražbu bylo použito úctyhodných 5 uncí ryzího stříbra 999/1000. Na přitažlivosti minci přidává speciální patina, které bylo docíleno díky úpravě Antique finish. Pro celý svět bylo vyraženo pouhých 999 kusů, což dělá z celé emise neopakovatelnou sběratelskou příležitost. Nyní se ovšem vraťme k motivu.

Buvol je čestným členem tzv. Velké pětky, pětičlenné skupiny extrémně nebezpečných afrických zvířat. Do tzv. „Big five“ řadíme kromě buvola afrického také lva, slona, nosorožce a levharta. Označení Velká pětka vznikla poté, co do Afriky začaly proudit první Evropané. Někteří evropští návštěvníci neměli o exotických živočišných druzích ani ponětí a už vůbec netušili, jak se chovat, dojde-li k setkání s těmito savci. Některá zvířata reagovala na jejich přítomnost útočně. Ta nejobávanější proto zahrnuli cestovatelé do takzvané Velké pětky. Jde tedy o ty tvory, kterých se první běloši v africké divočině nejvíce obávali. Budeme-li hodnotit riziko hrozby ze strany zmíněných zvířat z dnešního pohledu, nejedná se zdaleka o ty nejnebezpečnější. Ba naopak, některá z nich dnes, díky člověku, patří mezi ohrožené druhy zvířat.

Africký buvol -  nejobávanější představitel Velké pětky na 5uncové stříbrné minci

Buvol sice vypadá jako o něco větší nevinná kráva, ale o žádného svatouška se rozhodně nejedná. Tento sudokopytník patří společně s hrochem na vrchol nejútočnějších afrických zvířat. Buvolové jsou díky své bojácné povaze neustále ve střehu. Pokud se leknou, probouzí se v nich agrese, která může pro lidi, pohybující se v jeho blízkosti, znamenat smrt. Nebezpečí představují zejména dospělí samci. Je ovšem třeba mít se na pozoru i před samicemi. Během srdnaté ochrany mláďat nezřídka smrtelně zraní třeba i lvy, kteří jsou buvolům jediným rovnocenným soupeřem. Rodinné vazby mezi buvoly jsou velmi pevné. Skupina dospělých jedinců nechrání jen novorozené, ale také staré členy stáda. V případě nebezpečí vytvoří obrannou linii z nejsilnějších zvířat ve skupině, která chrání ta slabá.

Autorem výjimečné stříbrné mince je uznávaný belgický medailér Beni Debacker, mistr detailu, který ztvárnil představitele Velké pětky tak autenticky, až získáte pocit, že zvíře každou chvíli ožije. Realistickému ztvárnění nahrává také vysoký reliéf, který umožňuje 3D vizuální efekt. Hloubku dává výjevu také mistrovsky zpracované pozadí, jež pracuje s perspektivou. Stříbrná mince je oficiální ražbou země emitenta, na jejíž ražbu jsou kladeny nejvyšší technické i výtvarné nároky. Chcete-li se stát majitelem této unikátní emise, dlouho neváhejte. Více informací naleznete zde.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.