Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Před pár dny jsme oslavili už 103. výročí od vzniku Československa. Odloučení od Rakouska Uherska nám přineslo vytouženou svobodu a samostatnost. Vznik svébytné demokratické země je tou největší historickou událostí v našich novodobých dějinách. Kolekce zlatých pamětních ražeb, kterou Vám dnes představíme oslavuje nejen tři muže, kteří stáli u zrodu nové Republiky, ale i další známé i neznámé hrdiny, kteří se podíleli na prosazení národní identity.

S vyhlášením československé autonomie se pojí tři zásadní milníky.

Prvním zásadním okamžikem bylo lednové prohlášení generálního sněmu českých poslanců říšské rady, které vešlo v známost také jako Tříkrálová deklarace. Poslanci společně s představiteli české kultury poprvé veřejně požádali o autonomii Čechů a Slováků v jediný státní celek, nezávislý na Rakousku Uhersku.

18. října byla učiněno Prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou“. Toto prohlášení, známé jako Washingtonská deklarace představuje první veřejný dokument, kterým představitelé Čechů a Slováků deklarovali vznik společného nezávislého státu. Dokument je vrcholem diplomatických snah Tomáše Garrigue Masaryka.

28. říjen pak představuje vrchol celého národního snažení. Večer toho dne vydal Národní výbor svůj první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého. Následovalo chvalně známé provolání Národního výboru „Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem ...". Oba dokumenty byly signovány Antonínem Švehlou, Aloisem Rašínem, Jiřím Stříbrným, Vavro Šrobárem a Františkem Soukupem. Skupina signatářů byla později označována na „Muži 28. října“.

Příběh československého národa se za více než 100 let mnohokrát stočil k dramatickým pasážím. Bok po boku jsme čelili oběma světovým válkám, protektorátu, totalitním ideologiím a mnoha dalším zoufalým situacím. Přesto, že se Češi a Slováci pár let po Sametu rozdělili, zůstaly naše vztahy více než vřelé. Prostřednictvím kolekce, kterou Vám dnes představíme, chceme tyto milé i nemilé společné okamžiky připomenout a oslavit tak naše současné nadstandardní vazby.

Historie Československa na pamětních medailích z ryzího zlata

V 12členné kolekci z ryzího zlata najdete motivy vyobrazují zásadní historické zvraty, které nevratně formovaly naší národní identitu. S některými motivy zavzpomínáme na přední československé osobnosti. Těšit se můžete na T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a jejich vliv na formování Československa, na Aloise Rašína a jeho odvážný plán vedoucí k ustanovení české korunové měny, ale i na Sametovou revoluci nebo na obětavé letce RAF.

Rozhodnete-li se zlatou sbírku objednat, během sbírání obdržíte zdarma elegantní dřevěný box, numismatickou lupu, věrné reprodukce historických map Československa, Rakousko-Uherska a další zajímavé příslušenství. Součástí zlaté kolekce jsou také Certifikáty autentičnosti a průvodní dopisy. Fakta a vzpomínky na historické události pro tyto materiály, čerpáme mimo jiné ze zdrojů neziskové organizace Post Bellum (projekt Paměť národa), která nedávno oslavila 20 let svého působení. Snahou projektu je vyhledávání pamětníků klíčových momentů 20. století, zachycování jejich autentických vzpomínek a následné zpřístupnění výpovědí široké veřejnosti.

Stejně tak jako Post Bellum díky audiovizuálním nosičům zachycuje příběhy známých i neznámých hrdinů, chceme i my prostřednictvím pamětních medailí vyprávět příběh naší nedávné historie.

Více informací o kolekci „Zlatá historie Československa“ najdete zde.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.