Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Původně bezvýznamný švábský rod se díky příznivým okolnostem a čilé sňatkové politice stal postupem doby nejúspěšnějším vládnoucím rodem Evropy. Habsburkové v našich dějinách zaujímají své nepřehlédnutelné místo, které určitě stojí za to blíže poznat!

Počátky původně obyčejného rodu

Habsburkové byli na počátku nevýznamný šlechtický rod, jehož panství se rozkládalo na horním toku řeky Rýn, což bylo přibližně na pomezí dnešních hranic mezi Francií, Německem a Švýcarskem. K prvním významným počinům v dějinách rodu bylo, když ve 12. století nechali založit ve švýcarském Muri rodový klášter, který se stal prvním pohřebištěm Habsburků.

Své jméno začali Habsburkové odvozovat od rodového sídla, hradu Habsburk (Habichtsburg), jenž leží mezi řekami Aarou a Reussou.

Tento ambiciózní šlechtický rod se postupem času stal jedním z nejmocnějších panovnických rodů tehdejší Evropy. Jeho touha územně expandovat ve 13. století směrem na východ vyústila až v legendární střet s Přemyslem Otakarem II., jehož život vyhasl na Moravském poli, čímž se Habsburkové stali novými pány rakouských zemí.

Za přelomové období našich dějin, jež je s Habsburky spjato, lze označit rok 1526, kdy na trůn nastoupil Ferdinand I. Habsburský. Od tohoto roku zároveň započala nepřetržitá vláda Habsburků na našem území, a to až do roku 1918.

Rudolf II.

Rudolf II.

Český král a římský císař Rudolf II. byl více než politik vyznavač umění a věd. Za svůj život nashromáždil řadu uměleckých děl, však také ve své době platil za největšího sběratele a jeho rudolfinské sbírky zůstávají dodnes předmětem obdivu, třebaže velká část jich byla z Prahy odvezena jako válečná kořist v době třicetileté války. Rudolf II. patřil zároveň k jedněm z mála habsburských panovníků, jež měli své hlavní sídlo mimo Vídeň. Rudolf si vybral Prahu, což pro město znamenalo zlaté období.

Panovník na svém dvoře okolo sebe seskupil řadu myslitelů tehdejší doby. Stýkal se s vynálezci, lékaři či básníky, nejvíce se však zajímal o astronomii a alchymii. Však i známá Werichova pohádka zachycuje snahu alchymisty Sccoty o výrobu elixíru mládí pro císaře Rudolfa.

Odvrácenou nebo spíš slabší stránkou Rudolfa byly jeho psychické problémy. Údajně trpěl stavy úzkosti a strachu o svůj život, téměř nikomu nevěřil a raději se uzavíral v samotě. To zapříčiňovalo nedůvěru mnohých v jeho vladařské schopnosti. Nápomocní mu nebyli ani jeho nejbližší, ba právě naopak, bratr Matyáš tuto nedůvěru více živil, jelikož sám pomýšlel na císařskou korunu. Nevraživost mezi bratry vyvrcholila tím, že Rudolf přišel o řadu území a nakonec abdikoval. Zemřel v roce 1612 v pokročilém stádiu své nemoci, ke které se přidaly ještě syfilis a onemocnění plic.

Marie Terezie

Marie Terezie

Marie Terezie patřila k nejmocnějším ženám své doby, i přesto, že její začátky nebyly snadné. Nebylo pro ni vůbec jednoduché udržet celistvou rozsáhlou říši, kterou zdědila po svém otci.

Na trůn nastoupila díky Pragmatické sankci, dokumentu, který zajišťoval nedělitelnost habsburské monarchie a v případě absence mužského dědice nástup dcer na trůn. Tento dokument se po jejím nástupu do čela habsburského rodu stal terčem kritiky a řada evropských panovníků odmítla Pragmatickou sankci uznat, čímž započal vleklý konflikt, jenž do dějin vstoupil jako válka o rakouské dědictví.

Marie Terezie rovněž stála u zrodu řady reforem, přičemž k nejznámějším patří ta školská, jež položila základy všeobecné gramotnosti.
Manželem Marie Terezie byl František Štěpán Lotrinský, do kterého byla zamilovaná již od dětství. Spolu tak založili pokračující habsbursko-lotrinskou dynastii a měli spolu šestnáct dětí.

Set pamětních medailí Habsburkové

Poznejte nejslavnější Habsburky v unikátní sadě pěti pamětních medailí!

Rod Habsburků patřil k nejvýznamnějším panovnickým rodinám v Evropě. V naší historii zanechali nesmazatelnou stopu, a proto na jejich počest vznikla pamětní sada, díky které poznáte nejslavnější z nich.

V sadě se můžete těšit na Rudolfa II., Marii Terezii se syny Josefem a Leopoldem či Františka Josefa I.

Sada obsahuje pět medailí v kvalitě Antique Finish s certifikáty autentičnosti a pyšní se nízkou limitací 500 kusů.

Pro více informací o sadě navštivte: PAMĚTNÍ MEDAILE HABSBURKOVÉ

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.