Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Vážení zákazníci, jsme moc rádi, že Vás máme! Vaše důvěra v nás – Národní Pokladnici je pro nás zcela zásadní. Dokument, který naleznete na této stránce, jsme připravili, abychom Vás informovali o úpravách zásad ochrany osobních údajů Vás – našich klientů. Dozvíte se v něm, jak Vaše údaje shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a zabezpečujeme. Věříme, že Vám informace níže pomohou s odpověďmi na Vaše případné otázky k tématu ochrany osobních údajů. Pokud jste odpověď na Váš dotaz náhodou nedohledali, neváhejte nás oslovit. Kontakt na zodpovědnou osobu naleznete na samém konci tohoto dokumentu.


Proč Národní Pokladnice osobní údaje shromažďuje:
Rádi bychom o naše zákazníky pečovali na nejvyšší úrovni, splňující nejvyšší standardy. Osobní údaje, které shromažďujeme, nám pomáhají cílit nabídky a další služby.
Spokojenost našich zákazníků a jejich radost ze zakoupených mincí a medailí je pro nás nejdůležitější.


Jak Národní Pokladnice osobní údaje shromažďuje:
Národní Pokladnice shromažďuje osobní údaje svých zákazníků jen s přijetím objednávky k nákupu mincí, medailí a jejich příslušenství.
Taktéž uchováváme historii nákupů. Díky tomu můžeme zákazníkům zaručit kvalitu zakoupených mincí a medailí a pomáhat jim v péči o jejich mince a medaile profesionálním způsobem.

Níže jsme jasně a stručně shrnuli všechny nezbytné informace.

Díky tomu se dozvíte o svých právech podle Nařízení o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnosti v celé Evropské unii dne 25. května 2018.

Jedním z nejdůležitějších práv je právo na informace, jak Národní Pokladnice uchovává a spravuje tyto osobní údaje.


Národní Pokladnice je správcem osobních údajů svých zákazníků:
Naše adresa je:
Národní Pokladnice s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín


Jaké osobní údaje Národní Pokladnice zpracovává:
Národní Pokladnice zpracovává pouze údaje svých zákazníků, které byly získány během realizování objednávky:

 • Jméno, příjmení a pohlaví
 • Adresa, na kterou mají být zásilky doručovány
 • Kontaktní údaje, jako například: e-mail, telefonní číslo
 • IP adresa
 • Kromě toho je uchovávána i historie nákupů, což je důležité mimo jiné i pro poskytnutí záruky na zakoupené mince a medaile


Národní Pokladnice zachází s každým zákazníkem individuálně:
Údaje zákazníků Národní Pokladnice jsou vždy v bezpečí a nepodléhají automatizovaným rozhodovacím procesům.


Národní Pokladnice zpracovává data pro následující účely:

 • zpracování objednávek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • poskytování záručních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • oprávněné zájmy Národní Pokladnice (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), to znamená:
  • zpracování a prošetření případných požadavků,
  • přímý marketing mincí a medailí, sběratelských kolekcí, příslušenství a dalších výrobků, jakož i služeb

Nezapomeňte, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné poskytnout je při zadání objednávky. Národní Pokladnice musí vědět, komu a kam mají být zaslány objednané mince, medaile a příslušenství, a komu mají být nabídnuty záruční služby. Poskytnutí osobních údajů také umožňuje přijmout opatření ve vašem zájmu v rámci aktivit přímého marketingu.


Národní Pokladnice dbá o nejvyšší úroveň poskytovaných služeb:
Národní Pokladnice spolupracuje pouze s profesionálními a pečlivě vybranými společnostmi. Osobní údaje po odpovídajícím zašifrování a zabezpečení mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří poskytují služby Národní Pokladnici včetně zpracování osobních údajů:

 • Sklad, kde jsou mince a medaile uloženy, mince a medaile jsou zde též pro zákazníky Národní Pokladnice baleny,
 • Telefonní služba v Národní Pokladnici,
 • Dodavatelé IT systémů a IT služeb pro Národní Pokladnici,
 • Marketingové a interaktivní agentury, mediální společnosti, které poskytují podporu Národní Pokladnici při výběru produktů a vypracování nabídek,
 • Logistické centrum,
 • Poštovní operátoři a kurýrní společnosti, které na žádost Národní Pokladnice doručují zásilky zákazníkům Národní Pokladnice,
 • Banky a společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, které Národní Pokladnici poskytují profesionální finanční služby,
 • Tiskárny, kde jsou například tištěny informace o nových emisích dostupných u Národní Pokladnice.


Ochrana osobních údajů je pro Národní Pokladnici nejdůležitější.
Právo Evropské unie zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů na světě. Národní Pokladnice neposkytuje osobní údaje do zemí třetího světa, tj. mimo oblast Evropského hospodářského prostoru.


Jak dlouho Národní Pokladnice uchovává osobní údaje svých zákazníků:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu potřebnou k realizování objednávek a poskytování záručních služeb.
 • Osobní údaje zpracovávané pro přímý marketing produktů a služeb budou zpracovávány až do podání námitky.


Nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje každé osobě:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva můžete vykonat tím, že Národní Pokladnici kontaktujte se svým požadavkem nebo dotazem písemně na adrese jejího sídla, telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje společnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách Národní Pokladnice.


Úřad pro ochranu osobních údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Národní Pokladnicí má každý zákazník společnosti Národní Pokladnice právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

V případě sporů, nejasností nebo pochybností o zpracování Vašich osobních údajů nám prosím nejdříve dejte šanci na jejich vysvětlení. V takovém případě prosím kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů v Národní Pokladnici.


Pověřence pro ochranu osobních údajů v Národní Pokladnici můžete kontaktovat e-mailem na adrese poverenec@narodnipokladnice.cz nebo telefonicky na čísle 810 100 500. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách Národní Pokladnice v sekci Pro zákazníky ve Všeobecných obchodních podmínkách a v části Ochrana osobních údajů.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.