Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Avers

Někdy také psáno averz, je přední lícová strana mince, medaile, bankovky atp.

Certifikát autentičnosti

Dokument, často ve formě karty, dokládající pravost a parametry numismatu.

České mince

Historie českých mincí sahá do samého počátku českých zemí, kdy bylo výhradním právem panovníka mince razit. Mezi první české mince patří denáry (pocházejí z 9. stol.), pražské groše, dukáty, tolary či krejcary. Můžeme říci, že právě původní české mince jsou jedním z nejvyhledávanějších numismatických artiklů vůbec.

Drahé kovy

Obecný název pro kovy používané jako prostředek směny, na výrobu mincí, medailí, šperků apod.

Emitent

Společnost či jiný oprávněný subjekt, který vydává peníze, ceniny a cenné papíry.

Investiční zlato

Specifická forma zlata (zlaté mince, slitky, cihly), která se používá k investičním účelům.

Karát

Název pro jednotku ryzosti používaný pro zlaté slitiny.

Kolekce

Sbírka předmětů stejného typu.

Leštěné razidlo

Mince ražené tímto razidlem jsou určené pouze ke sběratelským či reprezentačním účelům. V hladké ploše mají zrcadlový lesk a zajišťují nejvyšší kvalitu ražby.

Medaile

Numismatický exemplář, na rozdíl od mince medaile není zákonným platidlem, neboť nemá nominální hodnotu.

Mince

Jsou jedním z nejstarších prostředků směny. První mince byla známa již před 4500 lety. Dodnes jsou mince nepostradatelnou částí měnového systému. Hodnotu mincí dnes však neurčuje hodnota mince jako takové, ale stát, který za hodnotu mince ručí.

Nominální hodnota

Hodnota majetku vyjádřena v hodnotě peněžní, od hodnoty tržní se může lišit.

Numismatika/Numizmatika

Věda o platebních prostředcích.

Proof quality

Mince a medaile s kvalitou „proof“ jsou ražené leštěným razidlem, hladká plocha je vysoce lesklá a reliéf je matný. Všem etapám výroby je věnována maximální pozornost a největší důraz je kladen na detail.

Punc

Označení garantující jakost drahých kovů (zlato, stříbro ap.). Punc vyráží na výrobek nezávislá instituce, v ČR Puncovní úřad.

Revers

Někdy též psáno reverz, je zadní, rubová strana mince, medaile, bankovky ap.

Ryzost

Číselný údaj o poměru obsahu drahého kovu ve slitině. V ČR ukládá povinnost značení ryzosti a potvrzení puncem Puncovní zákon.

Sbírka mincí / medailí

Sběratelství numismatů patří již odedávna ke klasickým oborům, sbírají se všechny druhy mincí či medailí. Poslední dobou jsou sbírky vyhledávané nejen pro svou historickou či uměleckou hodnotu, ale i jako vhodná investice.

Stříbro

Latinským názvem Argentum, chemickou značkou Ag, je klasický kovový prvek, známý lidem již od starověku. Jde o ušlechtilý kov bílo šedé barvy, který vykazuje ze všech prvků nejlepší tepelnou a elektrickou vodivost. Hojně se využívá pro šperkařské účely, ale pro své vynikající vlastnosti i v elektronickém či fotografickém průmyslu.

Světové mince

Největší rozmach mincí ve světě přišel v době antického Řecka. Celkový vzhled a nominální hodnotu vždy určoval daný stát (případně jiné instituce s emisním právem) a předpisy, které v daném státu platí.

Trojská unce

Někdy též psáno troyská unce je základní jednotka váhy na trhu s drahými kovy. 1 trojská unce = 31,1034768 gramů.

Unce

Jednotka hmotnosti, 1 unce = 28,3495 gramu.

Zlato

Latinským názvem Aurum, chemickou značkou Au, je poměrně měkký drahý kov žluté barvy. Již od dávných dob bylo zlato zpracováváno při výrobě šperků či mincí. Chemicky je zlato velmi odolné, dobře tepelně i elektricky vodivé.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.