Numismatické novinky

Velmoc, kterou dnes známe pod názvem Spojené státy americké, vznikla spojením a osvobozením třinácti kolonií od britské nadvlády. Tyto kolonie vznikaly v Severní Americe od roku 1607, kdy první britští osadníci vytvořili Virginii. Tak, jak byla anglická expanze o 200 let dříve umožněna tím, že se soupeři Anglie na kontinentu zabývali vlastními...

Sběratelství je koníčkem spjatým s velmi dlouhou kulturní historií a vyznačuje se zejména obrovskou variabilitou předmětů, které se mohou stát středobodem této vášně. Ať už se sběratelé zaměří na porcelánové hrníčky, vzácné mince , obrazy od renesančních mistrů nebo jen sáčky s cukrem či dětské kresby potomků, s nárůstem ukořistěných úlovků...